وبلاگ همسفران آبادان این سـایت به هدف ارایه تجربیات درمان تدریجی اعتیـاد، ارایه مقـالات علمـی و سایر مطالب مختلف شکل گرفته است این سایت به شخص خـاصی تعلق ندارد، شما هم می توانید از این مطالب استفاده کرده و از اخبار کنگره 60 نمایندگی آبادان بهره برداری نمایید. آدرس: آبادان،میدان فرودگاه جنب شهرداری منطقه 2 کارگاه آموزشی عمومی: روزهای پنج شنبه ساعت17 کارگاه آموزشی مسافران: روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت 17 کارگاه آموزشی همسفران: روزهای دوشنبه ساعت 16 • همسفران نمایندگی اروند http://abadan-h.mihanblog.com 2020-02-23T15:28:23+01:00 text/html 2020-02-23T10:29:39+01:00 abadan-h.mihanblog.com همسفر معصومه اطلاعیه نگهبان کنگره 60 : تعطیلی جلسات گروه خانواده http://abadan-h.mihanblog.com/post/732 <div><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://up.c60.ir/repository/26422/etela.jpg"></div> text/html 2020-02-23T08:37:09+01:00 abadan-h.mihanblog.com همسفر معصومه برداشت سی دی : عشق و ایمان 2 http://abadan-h.mihanblog.com/post/731 <div style="text-align: center;"><font size="5">به نام قدرت مطلق الله</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/13433/cd/IMG_%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0_%DB%B1%DB%B3%DB%B4%DB%B8%DB%B3%DB%B8_%28500_x_375_pixel%29.jpg"></div> text/html 2020-02-22T17:30:19+01:00 abadan-h.mihanblog.com همسفر معصومه اطلاعیه : برگزار نشدن کلاس آمادگی امتحان کمک راهنمایی http://abadan-h.mihanblog.com/post/730 <div style="text-align: center;"><font size="5">به نام قدرت مطلق الله</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://up.c60.ir/repository/26422/etela.jpg"></div> text/html 2020-02-22T14:03:33+01:00 abadan-h.mihanblog.com همسفر معصومه پیام سی دی : عشق و ایمان 2 http://abadan-h.mihanblog.com/post/729 <div style="text-align: center;"><font size="5">به نام قدرت مطلق الله</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/13433/cd/IMG_%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0_%DB%B1%DB%B3%DB%B4%DB%B8%DB%B3%DB%B8_%28500_x_375_pixel%29.jpg"></div> text/html 2020-02-22T13:46:44+01:00 abadan-h.mihanblog.com همسفر معصومه کارگاه مجازی : درختکاری http://abadan-h.mihanblog.com/post/728 <font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">جلسه پنجم از دوره چهارم سری کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران شعبه اروند آبادان و خرمشهر با دستور جلسه (درختکاری) با استادی مرزبان محترم خانم معصومه برگزار گردید.</font><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://up.c60.ir/repository/22803/%D9%87%D9%85%D8%B3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86/IMG-20190507-WA0000.jpg"></div> text/html 2020-02-22T13:33:05+01:00 abadan-h.mihanblog.com همسفر معصومه گزارش تصویری : ورزش صبحگاهی همسفران http://abadan-h.mihanblog.com/post/727 <font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">روز جمعه مورخ 1398/12/02 مطابق هر هفته ورزش صبحگاهی همسفران در پارک 17 هکتاری در ساعت 06:30 صبح برگزار شد.</font><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/73291/gozaresh%20tasviri/varzesh/1398_12_02/IMG-20200222-WA0015%20%28Copy%29.jpg" alt=""></div> text/html 2020-02-22T09:49:01+01:00 abadan-h.mihanblog.com همسفر معصومه اطلاعیه : تعطیلی استخر http://abadan-h.mihanblog.com/post/706 <div style="text-align: center;"><font size="5">به نام قدرت مطلق الله</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://up.c60.ir/repository/26422/etela.jpg" style="font-size: medium; text-align: start;"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div> text/html 2020-02-20T08:47:21+01:00 abadan-h.mihanblog.com همسفر معصومه خلاصه سی دی : هیزم شکن 2 http://abadan-h.mihanblog.com/post/724 <div style="text-align: center;"><font size="5">به نام قدرت مطلق الله</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://congress60.org/EditorFiles/Image/Photo%20Text/syrus/rhaeeha/T940820/00%20copy.jpg" alt="Image result for ‫سی دی مثلث پنهان کاری 1‬‎"></div> text/html 2020-02-19T17:28:32+01:00 abadan-h.mihanblog.com همسفر معصومه آزمون مجازی : سی دی عشق و ایمان 1 http://abadan-h.mihanblog.com/post/726 <div style="text-align: center;"><font size="5">به نام قدرت مطلق الله</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font color="#000099" size="4">نمونه سوالات سی دی عشق و ایمان 1</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#000099" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://up.c60.ir/repository/4590/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86/(Copy).jpg"></div> text/html 2020-02-19T17:24:01+01:00 abadan-h.mihanblog.com همسفر معصومه پرسش هفتگی : شروع تغییر از خود با نظم و خدمت چگونه است؟ http://abadan-h.mihanblog.com/post/725 <div style="text-align: center;"><font size="5">به نام قدرت مطلق الله</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#006600" size="4">شروع تغییر از خود با نظم و خدمت چگونه است؟</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#006600" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8347912176/Slide1.JPG"></div> text/html 2020-02-19T08:40:13+01:00 abadan-h.mihanblog.com همسفر معصومه مقاله : شربت OT http://abadan-h.mihanblog.com/post/723 <div style="text-align: center;"><font size="5">به نام قدرت مطلق الله</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/proxy/0gFyJnpPeQ1lhVgmD0ScRDRfuEDnJavsvjDyCztMPKeuOM4jSzJkmXfZe-SAqzO2hXSnPy9hKo7s9sCaBRWEMFecYFIYaUzlMg6b-g" alt="Image result for شربت اوتی کنگره 60"></div> text/html 2020-02-18T20:26:51+01:00 abadan-h.mihanblog.com همسفر معصومه گزارش تصویری : جلسه هماهنگی خدمتگزاران http://abadan-h.mihanblog.com/post/722 <div style="text-align: center;"><font size="5">به نام قدرت مطلق الله</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/73291/jalasate khosoosi/1398_11_28/IMG-20200218-WA0018 (Copy).jpg" alt=""></div> text/html 2020-02-18T19:45:11+01:00 abadan-h.mihanblog.com همسفر معصومه کارگاه آموزش خصوصی ویژه همسفران : وظایف راهنما و رهجو http://abadan-h.mihanblog.com/post/721 <div style="text-align: center;"><font size="5">به نام قدرت مطلق الله</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3">جلسه اول از دوره سیزدهم سری کارگاه های آموزش خصوصی کنگره 60 ویژه همسفران شعبه اروند آبادان و خرمشهر با دستور جلسه (وظایف راهنما و رهجو) با استادی "کمک راهنمای محترم خانم عصمت" و نگهبانی "خانم بدریه" و دبیری "خانم زینب" در روز دوشنبه مورخ 1398/11/28 راس ساعت 16:00 آغاز به کار نمود.</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/73291/jalasate%20khosoosi/1398_11_28/IMG_20200217_163037%20%28Copy%29.jpg" alt=""></div> text/html 2020-02-17T08:30:14+01:00 abadan-h.mihanblog.com همسفر معصومه مشارکت مکتوب : وظایف راهنما و رهجو http://abadan-h.mihanblog.com/post/719 <div style="text-align: center;"><font size="5">به نام قدرت مطلق الله</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/30618/%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86%20%D9%85%D8%A7%D9%87%2096/Capture%20%281%29.JPG" alt="Image result for وظایف راهنما و رهجو"></div> text/html 2020-02-16T08:43:21+01:00 abadan-h.mihanblog.com همسفر معصومه برداشت سی دی : عشق و ایمان 1 http://abadan-h.mihanblog.com/post/718 <div style="text-align: center;"><font size="5">به نام قدرت مطلق الله</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://uupload.ir/files/j2o1_img_20200212_122947_396.jpg"></div>