گزارش تصویری:جشن دومین سال رهایی نیکوتین خانم عذرا
یکشنبه 21 مهر 1398 ساعت 09:46 | نوشته ‌شده به دست همسفر هدی | ( نظرات )
در روز جمعه مورخ 98/07/20 و در محل ورزش صبحگاهی همسفران تمایندگی اروند آبادان جشن دومین سال رهایی از بند نیکوتین خانم عذرا را شور و شوق فراوان جشن گرفتیم:
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: لژیون درمان سیگار ویلیام وایت، گزارش تصویری، • رهایی،لؤیون ویلیام وایت:چگونه از سایت کنگره استفاده کنیم
جمعه 15 شهریور 1398 ساعت 13:51 | نوشته ‌شده به دست همسفر هدی | ( نظرات )
بنام قدرت مطلق الله
روز دوشنبه  مورخه 98/06/11راس ساعت 15/00 لژیون درمان سیگار (ویلیام وایت) با کمک راهنمایی مسافر خانم عذرا با دستور جلسه "چگونه از سایت استفاده کنیم" در نمایندگی اروند  آبادان  برگزار شد. 

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: لژیون درمان سیگار ویلیام وایت،


لژیون ویلیام وایت:وادی سیزدهم و تآثیرآن روی من
چهارشنبه 30 مرداد 1398 ساعت 13:50 | نوشته ‌شده به دست همسفر هدی | ( نظرات )
بنام قدرت مطلق الله
روز دوشنبه  مورخه 98/05/28راس ساعت 15/00 لژیون درمان سیگار (ویلیام وایت) با کمک راهنمایی مسافر خانم عذرا با دستور جلسه "وادی سیزدهم" در نمایندگی اروند  آبادان  برگزار شد. 
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: لژیون درمان سیگار ویلیام وایت،

برچسب‌ها: وادی سیزدهم،

لژیون ویلیام وایت روز دوشنبه98/05/14 (از فرمانبرداری تا فرماندهی)
سه شنبه 15 مرداد 1398 ساعت 15:57 | نوشته ‌شده به دست همسفر عاطفه | ( نظرات )
بنام قدرت مطلق الله
روز دوشنبه  مورخه 98/05/14راس ساعت 15/00 لژیون درمان سیگار (ویلیام وایت) با کمک راهنمایی مسافر خانم عذرا با دستور جلسه "از فرمانبرداری تا فرماندهی" در نمایندگی اروند  آبادان  برگزار شد. 

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: لژیون درمان سیگار ویلیام وایت،

لژیون ویلیام وایت: وادی یازدهم و تاثیر آن روی من
چهارشنبه 26 تیر 1398 ساعت 22:03 | نوشته ‌شده به دست همسفر هدی | ( نظرات )
بنام قدرت مطلق الله
بنام قدرت مطلق الله
روز دوشنبه  مورخه 98/04/24راس ساعت 15/00 لژیون درمان سیگار (ویلیام وایت) با کمک راهنمایی مسافر خانم عذرا با دستور جلسه "وادی یازدهم و تاثیر آن روی من " در نمایندگی اروند  آبادان  برگزار شد.  
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: لژیون درمان سیگار ویلیام وایت،


بنام قدرت مطلق الله
روز دوشنبه  مورخه 98/04/10راس ساعت 15/00 لژیون درمان سیگار (ویلیام وایت) با کمک راهنمایی مسافر خانم عذرا با دستور جلسه "آداب معاشرت، ادب و بی ادبی، تعادل و بی تعادلی" در نمایندگی اروند  آبادان  برگزار شد. 

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: لژیون درمان سیگار ویلیام وایت،

لژیون ویلیام وایت روز دوشنبه97/03/27 (چگونه قدر دانی کنیم؟)
چهارشنبه 29 خرداد 1398 ساعت 00:12 | نوشته ‌شده به دست همسفر عاطفه | ( نظرات )
بنام قدرت مطلق الله
روز دوشنبه  مورخه 98/03/27راس ساعت 15/00 لژیون درمان سیگار (ویلیام وایت) با کمک راهنمایی مسافر خانم عذرا با دستور جلسه  چگونه قدردانی کنیم؟ در نمایندگی اروند  آبادان  برگزار شد. 

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: لژیون درمان سیگار ویلیام وایت،

بنام قدرت مطلق الله
روز دوشنبه  مورخه 98/02/13راس ساعت 15/00 لژیون درمان سیگار (ویلیام وایت) با کمک راهنمایی مسافر خانم عذرا با دستور جلسه  در استحکام پایه های مالی و علمی کنگره چه کرده ام؟ در نمایندگی اروند  آبادان  برگزار شد. 

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: لژیون درمان سیگار ویلیام وایت،

لژیون ویلیام وایت روز دوشنبه97/02/23 (جهانبینی1و2)
پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398 ساعت 14:52 | نوشته ‌شده به دست همسفر عاطفه | ( نظرات )
بنام قدرت مطلق الله
روز دوشنبه  مورخه 98/02/23راس ساعت 15/00 لژیون درمان سیگار (ویلیام وایت) با کمک راهنمایی مسافر خانم عذرا با دستور جلسه  جهانبینی1و2 در نمایندگی اروند  آبادان  برگزار شد. 

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: لژیون درمان سیگار ویلیام وایت،

لژیون ویلیام وایت روز دوشنبه97/02/09 (الهام از رمضان)
سه شنبه 10 اردیبهشت 1398 ساعت 17:35 | نوشته ‌شده به دست همسفر عاطفه | ( نظرات )
بنام قدرت مطلق الله
روز دوشنبه  مورخه 97/11/08راس ساعت 15/00 لژیون درمان سیگار (ویلیام وایت) با کمک راهنمایی مسافر خانم عذرا با دستور جلسه  الهام از رمضان در نمایندگی اروند  آبادان  برگزار شد. 

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: لژیون درمان سیگار ویلیام وایت،

لژیون ویلیام وایت روز دوشنبه97/12/20 (وادی هفتم)
سه شنبه 21 اسفند 1397 ساعت 21:09 | نوشته ‌شده به دست همسفر عاطفه | ( نظرات )
بنام قدرت مطلق الله
روز دوشنبه  مورخه 97/12/20راس ساعت 15/00 لژیون درمان سیگار (ویلیام وایت) با کمک راهنمایی مسافر خانم عذرا با دستور جلسه  وادی هفتم و تاثیر آن روی من در نمایندگی اروند  آبادان  برگزار شد. 

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: لژیون درمان سیگار ویلیام وایت،

لژیون ویلیام وایت روز دوشنبه97/12/06 (درختکاری)
سه شنبه 7 اسفند 1397 ساعت 16:13 | نوشته ‌شده به دست همسفر عاطفه | ( نظرات )
بنام قدرت مطلق الله
روز دوشنبه  مورخه 97/12/06راس ساعت 15/00 لژیون درمان سیگار (ویلیام وایت) با کمک راهنمایی مسافر خانم عذرا با دستور جلسه  درختکاری(وادی12) در نمایندگی اروند  آبادان  برگزار شد. 

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: لژیون درمان سیگار ویلیام وایت،

لژیون ویلیام وایت روز دوشنبه97/10/24 (ازدواج)
سه شنبه 25 دی 1397 ساعت 17:41 | نوشته ‌شده به دست همسفر عاطفه | ( نظرات )
بنام قدرت مطلق الله
روز دوشنبه  مورخه 97/10/24راس ساعت 15/00 لژیون درمان سیگار (ویلیام وایت) با کمک راهنمایی مسافر خانم عذرا با دستور جلسه  ازدواج در نمایندگی اروند  آبادان  برگزار شد. 

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: لژیون درمان سیگار ویلیام وایت،

لژیون ویلیام وایت روز دوشنبه 97/10/10 (جهانبینی در ورزش)
شنبه 15 دی 1397 ساعت 14:37 | نوشته ‌شده به دست همسفر عاطفه | ( نظرات )
بنام قدرت مطلق الله
روز دوشنبه  مورخه 97/10/10راس ساعت 15/00 لژیون درمان سیگار (ویلیام وایت) با کمک راهنمایی مسافر خانم عذرا با دستور جلسه  جهان بینی در ورزش در نمایندگی اروند  آبادان  برگزار شد. 

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: لژیون درمان سیگار ویلیام وایت،

لینک های مرتبط: کنگره60همسفران آبادان،

لژیون درمان سیگار ویلیام وایت
جمعه 30 آذر 1397 ساعت 18:11 | نوشته ‌شده به دست همسفر عاطفه | ( نظرات )
بنام قدرت مطلق الله
روز دوشنبه  مورخه 97/9/19راس ساعت 15/00 اولین لژیون درمان سیگار (ویلیام وایت) با کمک راهنمایی مسافر خانم عذرا با دستور جلسه  وادی چهارم و تاثیر آن روی من در نمایندگی اروند  آبادان  برگزار شد. 

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: لژیون درمان سیگار ویلیام وایت،

لینک های مرتبط: کنگره60همسفران آبادان، 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic