کارگاه آموزش عمومی ویژه مسافران و همسفران : هفته همسفر(جشن)
جمعه 27 دی 1398 ساعت 17:39 | نوشته ‌شده به دست همسفر معصومه | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله

جلسه چهارم از دور یکم سری کارگاه های آموزشی عمومی ویژه مسافران و همسفران کنگره 60 نمایندگی اروند آبادان و خرمشهر با دستور جلسه "هفته همسفر"(جشن) با استادی اسیستانت محترم خانم عاطفه و نگهبانی کمک راهنمای محترم خانم مریم و دبیری خانم زهرا در روز پنج شنبه مورخ 98/10/26 راس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی جهان بینی،


کارگاه آموزشی مجازی ویژه ی همسفران : از تعطیلات چگونه استفاده کنیم
شنبه 25 اسفند 1397 ساعت 17:48 | نوشته ‌شده به دست همسفر هدی | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق الله

چهاردهمین جلسه از دوره اول کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران شعبه اروند آبادان با دستور جلسه ی   چگونه از تعطیلات استفاده کنیمبا استادی "خانم معصومه" برگزار گردید.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی جهان بینی، کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،


کارگاه آموزشی مجازی ویژه همسفران: وادی هفتم و تاثیر آن بر روی من
شنبه 18 اسفند 1397 ساعت 13:41 | نوشته ‌شده به دست همسفر هدی | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق الله

سیزدهمین جلسه از دوره اول کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران شعبه اروند آبادان با دستور جلسه ی   وادی هفتم و تاثیر آن برروی منبا استادی "خانم زهرا" برگزار گردید.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: مقاله، کارگاه آموزشی جهان بینی، کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،کارگاه آموزشی مجازی همسفران : هفته ی راهنما
شنبه 11 اسفند 1397 ساعت 23:28 | نوشته ‌شده به دست همسفر هدی | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق الله

دوازدهمین جلسه از دوره اول کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران شعبه اروند آبادان با دستور جلسه " راهنمابا استادی "خانم دنیا" برگزار گردید.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی جهان بینی، کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،


کارگاه آموزش خصوصی ویژه همسفران روز دوشنبه1397/12/06
سه شنبه 7 اسفند 1397 ساعت 15:49 | نوشته ‌شده به دست همسفر عاطفه | ( نظرات )
جلسه یازدهم از دوره نهم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه همسفران شعبه اروند آبادان وخرمشهر با دستور جلسه"هفته درختکاری(وادی12)"با استادی" خانم سحر"و نگهبانی "خانم نرگس" و دبیری "خانم پگاه"در روز دوشنبه مورخ1397/12/06ساعت 16 آغاز به کرد.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی جهان بینی،

کارگاه آموزشی مجازی ویژه ی همسفران : درختکاری
شنبه 4 اسفند 1397 ساعت 20:40 | نوشته ‌شده به دست همسفر هدی | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق الله

یازدهمین جلسه از دوره اول کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران شعبه اروند آبادان با دستور جلسه "درختکاریبا استادی "خانم مریم" برگزار گردید.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: مقاله، کارگاه آموزشی جهان بینی، کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،


کارگاه آموزشی مجازی ویژه ی همسفران: وظایف راهنما و رهجو
شنبه 27 بهمن 1397 ساعت 20:46 | نوشته ‌شده به دست همسفر هدی | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق الله

دهمین جلسه از دوره اول کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران شعبه اروند آبادان با دستور جلسه "وظایف راهنما و رهجوبا استادی "خانم عصمت" برگزار گردید.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی جهان بینی،


کارگاه آموزشی مجازی ویژه ی همسفران : وادی ششم و تاثیر آن روی من
یکشنبه 21 بهمن 1397 ساعت 23:09 | نوشته ‌شده به دست همسفر هدی | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق الله

نهمین جلسه از دوره اول کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران شعبه اروند آبادان با دستور جلسه "وادی ششم و تاثیر آن روی منبا استادی "خانم سحر" برگزار گردید.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: مقاله، مشارکت مکتوب، کارگاه آموزشی جهان بینی، کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،


کارگاه آموزشی مجازی همسفران: oT
شنبه 13 بهمن 1397 ساعت 19:22 | نوشته ‌شده به دست همسفر هدی | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق الله

هشتمین جلسه از دوره اول کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران شعبه اروند آبادان با دستور جلسه "oT"با استادی "خانم پگاه" برگزار گردید.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: مقاله، مشارکت مکتوب، کارگاه آموزشی جهان بینی، کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،


کارگاه آموزش خصوصی ویژه همسفران روز دوشنبه 1397/10/10
شنبه 15 دی 1397 ساعت 14:33 | نوشته ‌شده به دست همسفر عاطفه | ( نظرات )
جلسه ششم از دوره نهم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه همسفران شعبه اروند آبادان وخرمشهر با دستور جلسه" جهانبینی در ورزش "با استادی" خانم دنیا "و نگهبانی "خانم نرگس" و دبیری "خانم سحر"در روز دوشنبه مورخ1397/10/10ساعت 16بعداز ظهر آغاز به کرد.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی جهان بینی،

کارگاه آموزشی جهان بینی چهارشنبه؛ جهان بینی ورزش
شنبه 8 دی 1397 ساعت 20:31 | نوشته ‌شده به دست همسفر عاطفه | ( نظرات )
ین جلسه، جلسه هفتم از دوره شصت و چهارم سری کارگاههای آموزشی عمومی ویژه مسافران و همسفران کنگره 60، با دستورجلسه جهان بینی در ورزش ، در روز چهارشنبه 97/10/5 با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری مسافر میثم راس ساعت 9:30 آغاز به کار نمود. 
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی جهان بینی،

لینک های مرتبط: کنگره60همسفران آبادان،

کارگاه آموزشی جهان بینی چهارشنبه؛ وادی چهارم
پنجشنبه 22 آذر 1397 ساعت 09:45 | نوشته ‌شده به دست همسفر عاطفه | ( نظرات )

جلسه پنجم از دوره شصت و چهارم سری کارگاههای کنگره 60 با دستور جلسه وادی چهارم و تأثیر آن بر روی من ، در روز چهارشنبه مورخ 97/9/21 با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری مسافر میثم راس ساعت 9:35 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی جهان بینی،


لینک های مرتبط: کنگره60همسفران آبادان،

کارگاه آموزشی جهان بینی چهارشنبه؛ نقش سی دی ها در آموزش
چهارشنبه 7 آذر 1397 ساعت 20:10 | نوشته ‌شده به دست همسفر عاطفه | ( نظرات )


جلسه سوم از دوره شصت وچهارم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60؛ با دستور جلسه نقش سی دی ها در آموزش در روز چهارشنبه 97/9/7 با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری مسافر میثم راس ساعت 9:30 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی جهان بینی،


لینک های مرتبط: کنگره60همسفران ابادان،

 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic