کارگاه مجاری: صورت مسئله اعتیاد
یکشنبه 30 شهریور 1399 ساعت 22:38 | نوشته ‌شده به دست همسفر زینب | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق الله


جلسه هفتم از دوره ششم سری کارگاه آموزشی مجازی ویژه همسفران شعبه اروند آبادان و خرمشهر با دستور جلسه ( صورت مسئله اعتیاد) با استادی همسفر زینب برگزار گردید.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران،

کارگاه مجازی : کتاب 14 مقاله و تاثیر آن روی من
یکشنبه 23 شهریور 1399 ساعت 20:04 | نوشته ‌شده به دست همسفر معصومه | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله

جلسه ششم از دوره ششم سری کارگاه آموزشی مجازی ویژه همسفران شعبه اروند آبادان و خرمشهر با دستور جلسه (کتاب 14 مقاله و تاثیر آن روی من) با استادی خانم سهام برگزار گردید.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران،


کارگاه مجازی : عدالت.آیا همه افراد در کنگره 60 با هم برابرند؟
یکشنبه 16 شهریور 1399 ساعت 12:52 | نوشته ‌شده به دست همسفر معصومه | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله

جلسه پنجم از دوره ششم سری کارگاه آموزشی مجازی ویژه همسفران شعبه اروند آبادان و خرمشهر با دستور جلسه (عدالت.آیا همه افراد در کنگره 60 با هم برابرند؟) با استادی خانم فاطمه برگزار گردید.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران،


کارگاه مجازی : از سایت کنگره 60 چگونه استفاده می کنم؟
یکشنبه 9 شهریور 1399 ساعت 20:06 | نوشته ‌شده به دست همسفر معصومه | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله

جلسه چهارم از دوره ششم سری کارگاه آموزشی مجازی ویژه همسفران شعبه اروند آبادان و خرمشهر با دستور جلسه (از سایت کنگره 60 چگونه استفاده می کنم؟) با استادی خانم نرگس برگزار گردید.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران،


کارگاه مجازی : قضاوت و جهالت
یکشنبه 26 مرداد 1399 ساعت 12:28 | نوشته ‌شده به دست همسفر معصومه | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله

جلسه سوم از دوره ششم سری کارگاه آموزشی مجازی ویژه همسفران شعبه اروند آبادان و خرمشهر با دستور جلسه (قضاوت و جهالت) با استادی خانم معصومه برگزار گردید.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران،


کارگاه مجازی : کار، تحصیل ، قدرت
دوشنبه 13 مرداد 1399 ساعت 18:22 | نوشته ‌شده به دست همسفر زینب | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق الله

جلسه دوم از دوره ششم سری کارگاه آموزشی مجازی ویژه همسفران شعبه اروند آبادان و خرمشهر با دستور جلسه (کار، تحصیل، قدرت) با استادی  خانم پگاه برگزار گردید.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران،


کارگاه مجازی : از فرمانبرداری تا فرماندهی
یکشنبه 5 مرداد 1399 ساعت 11:51 | نوشته ‌شده به دست همسفر معصومه | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله

جلسه اول از دوره ششم سری کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران شعبه اروند آبادان و خرمشهر با دستور جلسه (از فرمانبرداری تا فرماندهی) با استادی خانم زهرا برگزار گردید.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران،


کارگاه مجازی : وادی یازدهم و تاثیر آن روی من
یکشنبه 29 تیر 1399 ساعت 12:40 | نوشته ‌شده به دست همسفر معصومه | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله

جلسه سیزدهم از دوره پنجم سری کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران شعبه اروند آبادان و خرمشهر با دستور جلسه (وادی یازدهم و تاثیر آن روی من) با استادی خانم نرگس برگزار گردید.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران،


کارگاه مجازی : تخریب های شیشه و درمان آن با متد Dst
یکشنبه 22 تیر 1399 ساعت 11:56 | نوشته ‌شده به دست همسفر معصومه | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله

جلسه دوازدهم از دوره پنجم سری کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران شعبه اروند آبادان و خرمشهر با دستور جلسه (تخریب های شیشه و درمان آن با متد Dst) با استادی خانم زهرا برگزار گردید.ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران،


کارگاه مجازی : تعطیلات تابستانی
یکشنبه 15 تیر 1399 ساعت 12:20 | نوشته ‌شده به دست همسفر معصومه | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله

جلسه یازدهم از دوره پنجم سری کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران شعبه اروند آبادان و خرمشهر با دستور جلسه (تعطیلات تابستانی) با استادی خانم مریم برگزار گردید.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران،

کارگاه مجازی : حرمت کنگره 60.چرا رابطه کاری و مالی در کنگره ممنوع است؟
یکشنبه 8 تیر 1399 ساعت 21:16 | نوشته ‌شده به دست همسفر معصومه | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله

جلسه دهم از دوره پنجم سری کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران شعبه اروند آبادان و خرمشهر با دستور جلسه (حرمت کنگره 60.چرا رابطه کاری و مالی در کنگره ممنوع است؟) با استادی خانم زهرا برگزار گردید.ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران،


کارگاه مجازی : آداب معاشرت.ادب و بی ادبی.تعادل و بی تعادلی
یکشنبه 1 تیر 1399 ساعت 11:12 | نوشته ‌شده به دست همسفر معصومه | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله

جلسه نهم از دوره پنجم سری کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران شعبه اروند آبادان و خرمشهر با دستور جلسه (آداب و معاشرت.ادب و بی ادبی.تعادل و تعادلی) با استادی خانم سهام برگزار گردید.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران،


کارگاه مجازی : کتاب عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر
یکشنبه 25 خرداد 1399 ساعت 17:57 | نوشته ‌شده به دست همسفر معصومه | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله

جلسه هشتم از دوره پنجم سری کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران شعبه اروند آبادان و خرمشهر با دستور جلسه (کتاب عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر) با استادی خانم بدریه برگزار گردید.ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران،

کارگاه مجازی : چگونه در کنگره 60 قدردانی می کنیم؟
یکشنبه 18 خرداد 1399 ساعت 17:35 | نوشته ‌شده به دست همسفر معصومه | ( نظرات )
جلسه هفتم از دوره پنجم سری کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران شعبه ارند آبادان و خرمشهر با دستور جلسه (چگونه در کنگره 60 قدردانی می کنیم؟) با استادی خانم سحر برگزار گردید.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران،


کارگاه مجازی : سیگار
یکشنبه 11 خرداد 1399 ساعت 10:44 | نوشته ‌شده به دست همسفر معصومه | ( نظرات )
جلسه ششم از دوره پنجم سری کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران شعبه ارند آبادان و خرمشهر با دستور جلسه (سیگار) با استادی خانم سهام برگزار گردید.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران، 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic