کارگاه مجازی : دانایی-دانایی موثر-سواد
یکشنبه 10 فروردین 1399 ساعت 12:00 | نوشته ‌شده به دست همسفر معصومه | ( نظرات )
جلسه دهم از دوره چهارم سری کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران شعبه اروند آبادان و خرمشهر با دستور جلسه (دانایی-دانایی موثر-سواد) با استادی خانم زهرا برگزار گردید.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران،


لژیون مجازی همسفران نمایندگی اروند آبادان
چهارشنبه 6 فروردین 1399 ساعت 19:11 | نوشته ‌شده به دست همسفر معصومه | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله

جلسه سوم از لژیون مجازی همسفران کنگره 60 نمایندگی اروند آبادان و خرمشهر در  روز سه شنبه مورخ  1399/01/05 در باب سی دی اتصال و پیام دریافت کلید شهر وجودی در فضای مجازی راس ساعت 17:30 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران،


کارگاه مجازی : اهمیت خواب شب و بیداری در صبح زود
شنبه 2 فروردین 1399 ساعت 12:06 | نوشته ‌شده به دست همسفر معصومه | ( نظرات )
جلسه نهم از دوره چهارم سری کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران شعبه اروند آبادان و خرمشهر با دستور جلسه (اهمیت خواب شب و بیداری در صبح زود) با استادی خانم نرگس برگزار گردید.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران،

کارگاه مجازی : کارگاه های آموزشی و لژیون در فضای مجازی
شنبه 24 اسفند 1398 ساعت 13:08 | نوشته ‌شده به دست همسفر معصومه | ( نظرات )
جلسه هشتم از دوره چهارم سری کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران شعبه اروند آبادان و خرمشهر با دستور جلسه (کارگاه های آموزشی و لژیون در فضای مجازی) با استادی خانم معصومه برگزار گردید.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران،

کارگاه مجازی : وادی هفتم و تاثیر آن روی من
شنبه 17 اسفند 1398 ساعت 17:36 | نوشته ‌شده به دست همسفر معصومه | ( نظرات )
جلسه هفتم از دوره چهارم سری کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران شعبه اروند آبادان و خرمشهر با دستور جلسه (وادی هفتم و تاثیر آن روی من) با استادی خانم سحر برگزار گردید.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران،

کارگاه مجازی : بیماری کرونا و موارد پیشگیری از آن
شنبه 10 اسفند 1398 ساعت 17:24 | نوشته ‌شده به دست همسفر معصومه | ( نظرات )
جلسه ششم از دوره چهارم سری کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران شعبه اروند آبادان و خرمشهر با دستور جلسه (بیماری کرونا و موارد پیشگیری از آن) با استادی خانم زهرا برگزار گردید.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران،

کارگاه مجازی : درختکاری
شنبه 3 اسفند 1398 ساعت 17:16 | نوشته ‌شده به دست همسفر معصومه | ( نظرات )
جلسه پنجم از دوره چهارم سری کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران شعبه اروند آبادان و خرمشهر با دستور جلسه (درختکاری) با استادی مرزبان محترم خانم معصومه برگزار گردید.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران،

کارگاه مجازی : وظایف راهنما و رهجو
شنبه 26 بهمن 1398 ساعت 12:00 | نوشته ‌شده به دست همسفر معصومه | ( نظرات )
جلسه چهارم از دوره چهارم سری کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران شعبه اروند آبادان و خرمشهر با دستور جلسه (وظایف راهنما و رهجو) با استادی کمک راهنما خانم مریم برگزار گردید.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران،

کارگاه مجازی : وادی ششم و تاثیر آن روی من
شنبه 19 بهمن 1398 ساعت 18:27 | نوشته ‌شده به دست همسفر معصومه | ( نظرات )
جلسه سوم از دوره چهارم سری کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران شعبه اروند آبادان و خرمشهر با دستور جلسه (وادی ششم و تاثیر آن روی من) با استادی خانم سهام برگزار گردید.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران،

کارگاه مجازی : OT
شنبه 12 بهمن 1398 ساعت 12:00 | نوشته ‌شده به دست همسفر معصومه | ( نظرات )
جلسه دوم از دوره چهارم سری کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران شعبه اروند آبادان و خرمشهر با دستور جلسه (OT) با استادی خانم زهرا برگزار گردید.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران،

کارگاه مجازی : (نظم و انضباط و احترام) در کنگره 60
شنبه 5 بهمن 1398 ساعت 12:15 | نوشته ‌شده به دست همسفر معصومه | ( نظرات )
جلسه اول از دوره چهارم سری کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران شعبه اروند آبادان و خرمشهر با دستور جلسه (نظم و انضباط و احترام در کنگره 60) با استادی خانم نرگس برگزار گردید.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران،


کارگاه مجازی : وادی پنجم و تاثیر آن روی من
شنبه 28 دی 1398 ساعت 17:21 | نوشته ‌شده به دست همسفر معصومه | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله

جلسه دوازدهم از دوره سوم سری کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران شعبه اروند آبادان و خرمشهر با دستور جلسه (وادی پنجم و تاثیر آن روی من) با استادی خانم هدی برگزار گردید.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران،


کارگاه مجازی : هفته همسفر
شنبه 21 دی 1398 ساعت 16:53 | نوشته ‌شده به دست همسفر معصومه | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله

جلسه یازدهم از دوره سوم سری کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران شعبه اروند آبادان و خرمشهر با دستور جلسه ( هفته همسفر ) با استادی خانم سهام برگزار گردید.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران،

برچسب‌ها: هفته همسفر،

کارگاه مجازی : کمک من به کنگره و کمک کنگره به من
شنبه 14 دی 1398 ساعت 17:03 | نوشته ‌شده به دست همسفر معصومه | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله

جلسه دهم از دوره سوم سری کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران شعبه اروند آبادان و خرمشهر
با دستور جلسه (کمک من به کنگره و کمک کنگره به من) با استادی خانم زهرا برگزار گردید.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران،


کارگاه مجازی : جهان بینی در ورزش
شنبه 7 دی 1398 ساعت 13:27 | نوشته ‌شده به دست همسفر معصومه | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله

جلسه نهم از دور سوم کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران شعبه اروند آبادان و خرمشهر
با دستور جلسه (جهان بینی در ورزش ) با استادی خانم ساهره برگزار گردید.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران،

برچسب‌ها: جهان بینی در ورزش، 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو