کارگاه مجازی:سیستم ایکس
شنبه 20 مهر 1398 ساعت 22:11 | نوشته ‌شده به دست همسفر هدی | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله
چهارمینجلسه از دوره سوم کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران شعبه اروند آبادان با دستور جلسه "سیستم ایکس" با استادی  "خانم هدی" برگزار گردید.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران،

کارگاه مجازی:هفته ی ایجینت.اسیستانت. مرزبان
شنبه 13 مهر 1398 ساعت 22:45 | نوشته ‌شده به دست همسفر هدی | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله
سومین جلسه از دوره سوم کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران شعبه اروند آبادان با دستور جلسه "ایجینت،اسیستانت،مرزبان" با استادی  "خانم مریم" برگزار گردید.ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران،


کارگاه مجازی:وادی اول
شنبه 6 مهر 1398 ساعت 22:35 | نوشته ‌شده به دست همسفر هدی | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله
دومین جلسه از دوره سوم کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران شعبه اروند آبادان با دستور جلسه "وادی اول" با استادی  "خانم دنیا" برگزار گردید.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران،


کارگاه مجازی:صورت مسئله ی اعتیاد
شنبه 30 شهریور 1398 ساعت 13:52 | نوشته ‌شده به دست همسفر هدی | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله
اولین جلسه از دوره سوم کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران شعبه اروند آبادان با دستور جلسه "صورت مسئله ی اعتیاد" با استادی  "خانم معصومه" برگزار گردید.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران،کارگاه مجازی:وادی چهاردهم
شنبه 23 شهریور 1398 ساعت 22:27 | نوشته ‌شده به دست همسفر هدی | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله
 چهاردهمین جلسه از دوره دوم کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران شعبه اروند آبادان با دستور جلسه "وادی چهاردهم" با استادی  "خانم هدی" برگزار گردید.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران،


کارگاه آموزش مجازی:عدالت ،آیا همه در کنگره برابرند؟
شنبه 16 شهریور 1398 ساعت 21:33 | نوشته ‌شده به دست همسفر هدی | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله 
 سیزدهمین جلسه از دوره دوم کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران شعبه اروند آبادان با دستور جلسه "عدالت،آیا همه در کنگره 60 با هم برابرند؟" با استادی  "خانم بدریه" برگزار گردید.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران،کارگاه مجازی: از سایت کنگره 60 چگونه استفاده کنیم؟
شنبه 9 شهریور 1398 ساعت 13:49 | نوشته ‌شده به دست همسفر هدی | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله 
 دوازدهمین جلسه از دوره دوم کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران شعبه اروند آبادان با دستور جلسه " چگونه ازسایت کنگره 60 استفاده کنیم؟با استادی  "خانم دنیا" برگزار گردید.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران،


کارگاه مجازی:قضاوت و جهالت
شنبه 2 شهریور 1398 ساعت 19:29 | نوشته ‌شده به دست همسفر هدی | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله 
 یازدهمین جلسه از دوره دوم کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران شعبه اروند آبادان با دستور جلسه " رابطه ی قضاوت با جهالتبا استادی  "خانم عصمت" برگزار گردید.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران،


کارگاه آموزشی مجازی همسفران:وادی سیزدهم و تآثیر آن روی من
شنبه 26 مرداد 1398 ساعت 19:24 | نوشته ‌شده به دست همسفر هدی | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله
دهمین جلسه از دوره دوم کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران شعبه اروند آبادان با دستور جلسه " وادی سیزدهم و تآثیر آن بر روی من با استادی  "خانم سحر" برگزار گردید.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران،


کارگاه مجازی: کار،تحصیل،قدرت
شنبه 19 مرداد 1398 ساعت 19:15 | نوشته ‌شده به دست همسفر هدی | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله
نهمین جلسه از دوره دوم کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران شعبه اروند آبادان با دستور جلسه " کار،تحصیل،قدرت با استادی  "خانم زهرا" برگزار گردید.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران،

برچسب‌ها: کار، تحصیل، قدرت،

کارگاه مجازی: ازفرمانبرداری تا فرماندهی
شنبه 12 مرداد 1398 ساعت 21:07 | نوشته ‌شده به دست همسفر هدی | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله 
هشتمین جلسه از دوره دوم کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران شعبه اروند آبادان با دستور جلسه " ازفرمان برداری تا فرماندهی با استادی  "خانم مریم" برگزار گردید.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران،


برداشت از سی دی: اندازه
شنبه 29 تیر 1398 ساعت 19:28 | نوشته ‌شده به دست همسفر هدی | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله

محبت کردن یک امر ضروری است که هزینه‌ی خود را دارد و مجانی نیست و از خیلی مسائل مادی و معنوی پرهزینه‌تر است.یک اصلی که در محبت بسیار ارزشمند است این است که باید بدانیم فردی که محبت را از ما دریافت می‌کند آیا ظرفیت دریافت محبت را دارد؟

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران،

برچسب‌ها: سی دی اندازه،

کارگاه آموزشی مجازی: حرمت کنگره 60
شنبه 29 تیر 1398 ساعت 18:56 | نوشته ‌شده به دست همسفر هدی | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله 
هفتمین جلسه از دوره دوم کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران شعبه اروند آبادان با دستور جلسه  حرمت کنگره 60با استادی  "خانم معصومه" برگزار گردید.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران،

برچسب‌ها: حرمت کنگره 60،

کارگاه آموزشی مجازی:وادی یازدهم و تآثیرآن روی من
شنبه 22 تیر 1398 ساعت 13:52 | نوشته ‌شده به دست همسفر هدی | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله
ششمین جلسه از دوره دوم کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران شعبه اروند آبادان با دستور جلسه  وادی یازدهم و تآثیر آن روی منبا استادی  "خانم پگاه" برگزار گردید.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران،


کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران(شیشه و تخریب آن)
شنبه 15 تیر 1398 ساعت 18:13 | نوشته ‌شده به دست همسفر عاطفه | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله
پنجمین جلسه از دوره دوم کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران شعبه اروند آبادان با دستور جلسه  شیشه و تخریب آنبا استادی  "خانم بدریه" برگزار گردید.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران، 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید: