کارگاه مجازی : درختکاری
شنبه 3 اسفند 1398 ساعت 17:16 | نوشته ‌شده به دست همسفر معصومه | ( نظرات )
جلسه پنجم از دوره چهارم سری کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران شعبه اروند آبادان و خرمشهر با دستور جلسه (درختکاری) با استادی مرزبان محترم خانم معصومه برگزار گردید.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران،

کارگاه مجازی : وظایف راهنما و رهجو
شنبه 26 بهمن 1398 ساعت 12:00 | نوشته ‌شده به دست همسفر معصومه | ( نظرات )
جلسه چهارم از دوره چهارم سری کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران شعبه اروند آبادان و خرمشهر با دستور جلسه (وظایف راهنما و رهجو) با استادی کمک راهنما خانم مریم برگزار گردید.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران،

کارگاه مجازی : وادی ششم و تاثیر آن روی من
شنبه 19 بهمن 1398 ساعت 18:27 | نوشته ‌شده به دست همسفر معصومه | ( نظرات )
جلسه سوم از دوره چهارم سری کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران شعبه اروند آبادان و خرمشهر با دستور جلسه (وادی ششم و تاثیر آن روی من) با استادی خانم سهام برگزار گردید.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران،

کارگاه مجازی : OT
شنبه 12 بهمن 1398 ساعت 12:00 | نوشته ‌شده به دست همسفر معصومه | ( نظرات )
جلسه دوم از دوره چهارم سری کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران شعبه اروند آبادان و خرمشهر با دستور جلسه (OT) با استادی خانم زهرا برگزار گردید.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران،

کارگاه مجازی : (نظم و انضباط و احترام) در کنگره 60
شنبه 5 بهمن 1398 ساعت 12:15 | نوشته ‌شده به دست همسفر معصومه | ( نظرات )
جلسه اول از دوره چهارم سری کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران شعبه اروند آبادان و خرمشهر با دستور جلسه (نظم و انضباط و احترام در کنگره 60) با استادی خانم نرگس برگزار گردید.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران،


کارگاه مجازی : وادی پنجم و تاثیر آن روی من
شنبه 28 دی 1398 ساعت 17:21 | نوشته ‌شده به دست همسفر معصومه | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله

جلسه دوازدهم از دوره سوم سری کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران شعبه اروند آبادان و خرمشهر با دستور جلسه (وادی پنجم و تاثیر آن روی من) با استادی خانم هدی برگزار گردید.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران،


کارگاه مجازی : هفته همسفر
شنبه 21 دی 1398 ساعت 16:53 | نوشته ‌شده به دست همسفر معصومه | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله

جلسه یازدهم از دوره سوم سری کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران شعبه اروند آبادان و خرمشهر با دستور جلسه ( هفته همسفر ) با استادی خانم سهام برگزار گردید.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران،

برچسب‌ها: هفته همسفر،

کارگاه مجازی : کمک من به کنگره و کمک کنگره به من
شنبه 14 دی 1398 ساعت 17:03 | نوشته ‌شده به دست همسفر معصومه | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله

جلسه دهم از دوره سوم سری کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران شعبه اروند آبادان و خرمشهر
با دستور جلسه (کمک من به کنگره و کمک کنگره به من) با استادی خانم زهرا برگزار گردید.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران،


کارگاه مجازی : جهان بینی در ورزش
شنبه 7 دی 1398 ساعت 13:27 | نوشته ‌شده به دست همسفر معصومه | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله

جلسه نهم از دور سوم کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران شعبه اروند آبادان و خرمشهر
با دستور جلسه (جهان بینی در ورزش ) با استادی خانم ساهره برگزار گردید.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران،

برچسب‌ها: جهان بینی در ورزش،

کارگاه مجازی : ازدواج
شنبه 30 آذر 1398 ساعت 13:06 | نوشته ‌شده به دست همسفر معصومه | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله

جلسه هشتم از دور سوم کارگاه آموزش مجازی ویژه
همسفران شعبه اروند آبادان و خرمشهر
با دستور جلسه (ازدواج) با استادی خانم زینب برگزار گردید.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران،

برچسب‌ها: ازدواج،

کارگاه مجازی : جشن هفته گلریزان
شنبه 23 آذر 1398 ساعت 12:55 | نوشته ‌شده به دست همسفر معصومه | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله

جلسه هفتم از دور سوم کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران شعبه اروند آبادان
با دستور جلسه (جشن هفته گلریزان)با استادی خانم پگاه برگزار گردید.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران،

برچسب‌ها: جشن هفته گلریزان،


کارگاه مجازی: بنیان کنگره 60
شنبه 16 آذر 1398 ساعت 15:52 | نوشته ‌شده به دست همسفر معصومه | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله

جلسه ششم از دور سوم کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران شعبه اروند آبادان با دستور جلسه "بنیان کنگره 60" با استادی خانم بدریه برگزار گردید.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران،


کارگاه مجازی:وادی دوم و تآثیر آن روی من
شنبه 4 آبان 1398 ساعت 21:34 | نوشته ‌شده به دست همسفر هدی | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله

 جلسه پنجم از دوره سوم کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران شعبه اروند آبادان با دستور جلسه "وادی دوم و تاثیر آن روی من" با استادی  "خانم سحر" برگزار گردید.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران،کارگاه مجازی:سیستم ایکس
شنبه 20 مهر 1398 ساعت 22:11 | نوشته ‌شده به دست همسفر هدی | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله
چهارمینجلسه از دوره سوم کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران شعبه اروند آبادان با دستور جلسه "سیستم ایکس" با استادی  "خانم هدی" برگزار گردید.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران،

کارگاه مجازی:هفته ی ایجینت.اسیستانت. مرزبان
شنبه 13 مهر 1398 ساعت 22:45 | نوشته ‌شده به دست همسفر هدی | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله
سومین جلسه از دوره سوم کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران شعبه اروند آبادان با دستور جلسه "ایجینت،اسیستانت،مرزبان" با استادی  "خانم مریم" برگزار گردید.ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزش مجازی ویژه همسفران،
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو