کارگاه آموزش خصوصی ویژه همسفران روز دوشنبه1398/07/15
چهارشنبه 17 مهر 1398 ساعت 22:01 | نوشته ‌شده به دست همسفر عاطفه | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق الله

جلسه یازدهم از دوره یازدهم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه همسفران شعبه اروند آبادان و خرمشهر با دستور جلسه هفته ایجنت،اسیستانت و مرزبان(جشن) با استادی اسیستانت محترم سرکار"خانم مریم "و نگهبانی "خانم معصومه "و دبیری"خانم سهام" در روز دوشنبه مورخ 7/15/ 1398 رأس ساعت 16:00 آغاز به کا رکرد.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،

کارگاه آموزشی خصوصی همسفران:وادی اول و تاثیر آن روی من
چهارشنبه 10 مهر 1398 ساعت 00:03 | نوشته ‌شده به دست همسفر هدی | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق الله

جلسه دهم از دوره یازدهم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه همسفران شعبه اروند آبادان و خرمشهر با دستور جلسه وادی اول با استادی "خانم زهرا "و نگهبانی "خانم معصومه "و دبیری"خانم سهام" در روز دوشنبه مورخ 8/7/ 1398 رأس ساعت 16:00 آغاز به کا رکرد.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،

برچسب‌ها: وادی اول،

کارگاه آموزش خصوصی ویژه همسفران روز دوشنبه1398/06/25
چهارشنبه 27 شهریور 1398 ساعت 18:17 | نوشته ‌شده به دست همسفر عاطفه | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق الله

جلسه هشتم از دوره یازدهم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه همسفران شعبه اروند آبادان وخرمشهر با دستور جلسه"وادی چهاردهم و تاثیر آن روی من"با استادی  " خانم سحر"و نگهبانی "خانم معصومه" و دبیری "خانم سهام"درروز دوشنبه مورخ1398/06/25ساعت 17:00 آغاز به کرد.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،

کارگاه آموزش خصوصی ویژه همسفران روز دوشنبه1398/06/11
سه شنبه 12 شهریور 1398 ساعت 14:18 | نوشته ‌شده به دست همسفر هدی | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق الله

جلسه هفتم از دوره یازدهم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه همسفران شعبه اروند آبادان وخرمشهر با دستور جلسه"چگونه از سایت استفاده کنیم؟مقاله نویسی"با استادی کمک راهنمای محترم " خانم عاطفه"و نگهبانی "خانم معصومه" و دبیری "خانم زهرا"درروز دوشنبه مورخ1398/06/11ساعت 17:00 آغاز به کرد.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،

کارگاه آموزش خصوصی ویژه همسفران روز دوشنبه1398/06/4
سه شنبه 5 شهریور 1398 ساعت 19:28 | نوشته ‌شده به دست همسفر عاطفه | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق الله

جلسه ششم از دوره یازدهم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه همسفران شعبه اروند آبادان وخرمشهر با دستور جلسه"قضاوت و جهالت"با استادی کمک راهنمای محترم " خانم دنیا"و نگهبانی "خانم معصومه" و دبیری "خانم زهرا"درروز دوشنبه مورخ1398/06/4ساعت 17:00 آغاز به کرد.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،

کارگاه آموزش خصوصی ویژه همسفران روز دوشنبه1398/05/28
سه شنبه 29 مرداد 1398 ساعت 15:12 | نوشته ‌شده به دست همسفر عاطفه | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق الله

جلسه پنجم از دوره یازدهم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه همسفران شعبه اروند آبادان وخرمشهر با دستور جلسه"وادی سیزدهم و تاثیر آن روی من"با استادی" خانم پگاه"و نگهبانی "خانم معصومه" و دبیری "خانم زهرا"درروز دوشنبه مورخ1398/05/28ساعت 17:00 آغاز به کرد.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،

کارگاه آموزش خصوصی ویژه همسفران روز دوشنبه1398/05/14
سه شنبه 15 مرداد 1398 ساعت 15:15 | نوشته ‌شده به دست همسفر عاطفه | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق الله

جلسه چهارم از دوره یازدهم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه همسفران شعبه اروند آبادان وخرمشهر با دستور جلسه"از فرمانبرداری تا فرماندهی"با استادی" خانم بدریه"و نگهبانی "خانم معصومه" و دبیری "خانم زهرا"درروز دوشنبه مورخ1398/05/14ساعت 17:00 آغاز به کرد.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،

کارگاه آموزش خصوصی ویژه همسفران روز دوشنبه1398/04/31
سه شنبه 1 مرداد 1398 ساعت 20:53 | نوشته ‌شده به دست همسفر عاطفه | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق الله

جلسه سوم از دوره یازدهم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه همسفران شعبه اروند آبادان وخرمشهر با دستور جلسه"حرمت کنگره60 و چرا رابطه کاری و مالی ممنوع است؟"با استادی کمک راهنمای محترم" خانم عاطفه"و نگهبانی "خانم معصومه" و دبیری "خانم زهرا"درروز دوشنبه مورخ1398/04/31ساعت 17:00 آغاز به کرد.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،

کارگاه آموزش خصوصی ویژه همسفران روز دوشنبه1398/04/24
سه شنبه 25 تیر 1398 ساعت 18:24 | نوشته ‌شده به دست همسفر عاطفه | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق الله

جلسه دوم از دوره یازدهم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه همسفران شعبه اروند آبادان وخرمشهر با دستور جلسه"وادی یازدهم و تاثیر آن روی من"با استادی " خانم پگاه"و نگهبانی "خانم معصومه" و دبیری "خانم زهرا"در روز دوشنبه مورخ1398/04/24ساعت 17:00 آغاز به کرد.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،

کارگاه آموزش خصوصی ویژه همسفران روز دوشنبه1398/04/17
سه شنبه 18 تیر 1398 ساعت 17:50 | نوشته ‌شده به دست همسفر عاطفه | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق الله

جلسه اول از دوره یازدهم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه همسفران شعبه اروند آبادان وخرمشهر با دستور جلسه"شیشه وتخریب آن "با استادی " خانم سحر"و نگهبانی "خانم معصومه" و دبیری "خانم زهرا"در روز دوشنبه مورخ1398/04/17ساعت 17:00 آغاز به کرد.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،

کارگاه آموزش خصوصی ویژه همسفران روز دوشنبه1398/04/10
سه شنبه 11 تیر 1398 ساعت 23:34 | نوشته ‌شده به دست همسفر عاطفه | ( نظرات )

جلسه چهاردهم از دوره دهم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه همسفران شعبه اروند آبادان وخرمشهر با دستور جلسه"آداب معاشرت، ادب و بی ادبی، تعادل و بی تعادلی"با استادی کمک راهنمای محترم "سرکار خانم دنیا"و نگهبانی "خانم سحر" و دبیری "خانم بدریه"در روز دوشنبه مورخ1398/04/10ساعت 17:00 آغاز به کرد.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،

هفته دیده بان( جشن)
چهارشنبه 5 تیر 1398 ساعت 23:53 | نوشته ‌شده به دست همسفر عاطفه | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله

جلسه سوم از دوره اول سری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی اروند آبادان وخرمشهر با دستور جلسه"هفته دیده بان"با استادی دیده بان محترم"آقای سعید سبزه ای"و نگهبانی اسیستانت شعبه "خانم مریم" و دبیری "خانم سحر"در روز دوشنبه مورخ1398/04/03 17:00 آغاز به کرد.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،کارگاه آموزش خصوصی ویژه همسفران روز دوشنبه1398/03/27
چهارشنبه 29 خرداد 1398 ساعت 00:09 | نوشته ‌شده به دست همسفر عاطفه | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله

جلسه ششم از دوره دهم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه همسفران شعبه اروند آبادان وخرمشهر با دستور جلسه"چگونه قدر دانی کنیم؟"با استادی کمک راهنمای نیکوتین"سرکار خانم عذرا"و نگهبانی "خانم سحر" و دبیری "خانم بدریه"در روز دوشنبه مورخ1398/03/27ساعت 17:00 آغاز به کرد.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،

کارگاه آموزش خصوصی همسفران روز دوشنبه20/3/1398
چهارشنبه 22 خرداد 1398 ساعت 09:42 | نوشته ‌شده به دست همسفر عاطفه | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله

جلسه پنجم از دوره دهم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه همسفران شعبه اروند آبادان وخرمشهر با دستور جلسه"وادی10 و تاثیر آن روی من"با استادی"خانم هدی"و نگهبانی "خانم سحر" و دبیری "خانم بدریه"در روز دوشنبه مورخ1398/03/20ساعت 17:00 آغاز به کرد.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،

کارگاه آموزش خصوصی ویژه همسفران روز دوشنبه1398/02/13
سه شنبه 14 خرداد 1398 ساعت 20:25 | نوشته ‌شده به دست همسفر عاطفه | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله

جلسه پنجم از دوره دهم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه همسفران شعبه اروند آبادان وخرمشهر با دستور جلسه"در استحکام پایه های مالی و علمی کنگره چه کرده ام؟"با استادی"کمک راهنما سرکارخانم عصمت"و نگهبانی "خانم سحر" و دبیری "خانم بدریه"در روز دوشنبه مورخ1398/02/13ساعت 16:30 آغاز به کرد.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران، 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید: